աստուածային

աստուածային

Dasnabedian 1995: 419

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 15,7 Acrostiche 5,2
divin

freq: 2; text: même sens que աստուածական


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ — (յնոյ, ոց կամ ինց.) NBH 1 0326 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ θεῖος, θεϊκός divinus որ եւ ԱՍՏՈՒԱԾԵՂԷՆ ԱՍՏՈՒԱԾԱԿԱՆ. Սեպհական կամ վայելչական Աստուծոյ. եւ Որ ինչ լինի ՟Ավ, կամ հայի յԱստուած. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՈԳ — I. (ոյ, ոց.) NBH 1 0565 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. κόλπος (յորմէ իտալ. golfo ) sinus, gremium Ծոց, գիրկ փոր, որպէս փորոքեալ, գոդեալ. խորշ պորտոյ, եւ հանդերձի ամփոփելոյ. ծոցաւոր ընդունարան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՏՌՓՈՒՄՆ — (փման, անց.) NBH 2 0894 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c Նոյն ընդ վ. (=ՏՌՓՈՒԹԻՒՆ) որպէս Սէր եւ ցանկութիւն մարմնաւոր. *Ոչ էր կեանք նորա այլ ինչ, բայց տռփումն եւ գիութիւն: Զտռփումն ցանկութեան ախտին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԿՆԱԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0025 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 11c գ. αἱδώς reverentia verecundia Պատկառանք. ամօթխածութիւն. զգուշութիւն. ... *Խրատու ակնածութեան իմոյ լուայց: Կանայք ... ակնածութեամբ եւ զգաստութեամբ զարդարել զանձինս. Յոբ. ՟Ի. 3:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՏՈՒԱԾԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0324 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c ա. ԱՍՏՈՒԱԾԱԿԱՆ θεῖος, θεϊκός divinus որ եւ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ. Աստուածեղէն. սեպհական Աստուծոյ. *Հաղորդք աստուածականն լինել բնութեան: Աստուածական կամօք հաճեցաւ ընդ աշխարհի բնութիւն. Աթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՏՈՒԱԾԱՄՈՒԽ — ( ) NBH 1 0326 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 8c, 10c, 13c ա. Միջամուխ յԱստուած. աստուածային իրօք որպէս պողովատիկ. կամ թափանցանց լեալ աստուածային հրով. աստուածամերձ. սերտ միացեալ յԱստուած. *Աստուածամայրն յանդիման երկոտասանաճառագայթ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՏՈՒԱԾԱՅՆԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0327 Chronological Sequence: 8c, 12c, 13c մ. ἑνθέως, θειωδῶς, θείως divinitus, divino modo, divine Աստուածային իմն օրինակաւ. ըստ Աստուծոյ. սրբաբար. եւ Աստուածային իմն օրինակաւ. *Առ Աստուած, եւ աստուածայնոցն սէրն աստուածայնաբար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՏՈՒԱԾԱՏՕՆԱԿ — ( ) NBH 1 0330 Chronological Sequence: 6c ա. Աստուածային տօն. կամ Կատարիչ աստուածային տօնից. *Աստուածատօնակքն յաղագս սկսմանցն տարւոյն հակառակաձայնեն. Փիլ. ել. ՟Ա 1 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՏՈՒԱԾԱՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0330 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ն. ἑκθειάζω in deorum numerum refero Աստուած առնել. աստուածացուցանել. *Վասն այսորիկ աստուածարեցին զնա. Նոննոս.: չ. ԱՍՏՈՒԱԾԱՐԵՄ. չ. կամ ԱՍՏՈՒԱԾԱՐԻՄ. ձ. ἑνθουσιάζω,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՏՈՒԱԾԱՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 1 0331 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c ն. θεόω deifico Աստուած առնել կամ կացուցանել. տալ աստուածանալ հոգեւորապէս. աստուածանման գործել. սրբել. *Աստուածային հաղորդութիւն աստուածացուցանելով… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐԱՐՉԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0340 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c գ. δημιουργία fabricatio, creatio Արարչութիւն. ստեղծումն. ստեղծանելն. եւս եւ ստեղծանիլն. *Աստուածային, կամ Աստուծոյ արարչագործութիւն. Պիտ.: Խոսր. Սարգ.: Սարկ.: *Աստուած առ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.